Get this Widget

Au fost aprobate programele de studii universitare și de master

0

Două acte normative, adoptate de Cabinetul Dăncilă, stabilesc domeniile şi programele de studii universitare şi de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 – 2019.

Reprezentanții Ministerului Educației Naționale ( MEN) atrag atenția că “instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate de Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) pot organiza admitere numai în domeniile şi programele de studii universitare de masterat aprobate prin hotărâre de Guvern, în concordanţă cu prevederile Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019, aprobat, de asemenea, prin hotărâre de Guvern“.

Astfel, 29 de programe de studii universitare de master au fost evaluate şi acreditate de către ARACIS, în perioada aprilie – iulie 2018: 25 de programe de studii universitare de master au fost încadrate într-un domeniu existent acreditat şi 4 programe de studii universitare de master au primit rezoluţia încredere – acreditare (înfiinţare de domenii noi prin acreditare de programe).

Având în vedere că 16 programe de studii universitare de master au intrat în lichidare, la solicitarea expresă a instituţiilor de învăţământ superior, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituţiilor de învăţământ superior, au fost reglementate şi aspectele care ţin de faptul că ‘instituţiile de învăţământ superior vor asigura şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la programele intrate în lichidare’, până la finalizarea studiilor“, menționează reprezentanții MEN.

Au fost reglementate şi aspectele care vizează înmatricularea la specializările care intră în lichidare, în sensul că “instituţiile de învăţământ superior nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la specializările/programele intrate în lichidare“, în caz contrar putându-se ajunge la şcolarizarea sine die a programului de studii respectiv, fără ca acesta să mai fie supus prevederilor legale (OUG nr. 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

De asemenea, Guvernul a aprobat şi proiectul de modificare a HG nr. 158/2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018 – 2019, ca urmare a modificării statutului unor specializări conform rapoartelor ARACIS, introducerii de noi specializări evaluate de ARACIS şi actualizării unor structuri ale instituţiilor de învăţământ superior, la cererea acestora, în perioada 22 februarie – 26 iulie 2018. “Actul normativ adoptat în şedinţa de Guvern de astăzi, 5 septembrie 2018, introduce cinci specializări/programe de studii universitare de licenţă noi la nivel naţional, faţă de cele existente în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare (anexa 1), şi anume: Energetică şi tehnologii informatice, Sisteme de transport operaţional, Mecatronica sistemelor biotehnice, Informatică aplicată în ingineria mediului, Fotografie“, precizează MEN.

Totodată, proiectul adoptat cuprinde, în anexele 2-5, un număr de 27 specializări/programe de studii de licenţă (autorizate provizoriu) noi care vor intra în structura instituţiilor de învăţământ superior, începând cu anul universitar 2018 – 2019, precum şi 207 specializări/programe de studii universitare de licenţă care au fost evaluate periodic. Dintre acestea, pentru 99 specializări/programe de studii universitare de licenţă există modificări ale capacităţilor de şcolarizare.

În plus, ca urmare a intrării în lichidare a unor specializări propuse de instituţiile de învăţământ superior (în baza hotărârilor de Senat), se reglementează şi faptul că instituţiile de învăţământ superior vor asigura şcolarizarea studenţilor deja înmatriculaţi la specializările/programele intrate în lichidare, până la finalizarea ciclului de studii respectiv. Această situaţie nu a fost reglementată explicit, până în acest moment, deşi a rezultat din interpretarea prevederilor legale şi din aplicarea temeinică a normelor primare.

De asemenea, au fost reglementate şi aspectele care vizează înmatricularea la specializările care intră în lichidare, în sensul că “instituţiile de învăţământ superior nu vor înmatricula noi studenţi, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la specializările/ programele intrate în lichidare“, în caz contrar putându-se ajunge la şcolarizarea sine die a programului de studii respectiv, fără ca acesta să mai fie supus prevederilor legale (OUG nr. 75/2005, cu modificările şi completările ulterioare).

Autor: Mădălina Lazăr
Foto: Pixabay.com

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply