Get this Widget

D&B David și Baias obține o soluție favorabilă definitivă într-un litigiu fiscal complex

0

O echipă de avocați specializați în litigii fiscale a D&B David și Baias a asistat cu succes o societate din domeniul producției de energie electrică regenerabilă într-o serie de litigii fiscale. Acestea au avut ca obiect contestarea unei decizii de reverificare emise de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), precum și suspendarea și anularea a două decizii de impunere emise succesiv ca urmare a reverificării, prin care au fost stabilite obligații fiscale principale suplimentare în cuantum de peste 5.000.000 lei.

Astfel, în anul 2015, pentru a aduce la îndeplinire unele măsuri dispuse de către Curtea de Conturi, ca urmare a unui control derulat cu privire la activitatea organelor de inspecție fiscală ANAF, acestea din urmă au decis reverificarea companiei în privința unor perioade fiscale care fuseseră anterior supuse unui număr de 12 inspecții fiscale succesive.

Dan Dascălu, Avocat Partener D&B David și Baias

Echipa D&B David și Baias a contestat Decizia de reverificare, bucurându-se de încrederea clientului, în condițiile în care puținele soluții din jurisprudența aferentă reverificării reliefau o tendință favorabilă poziției autorităților fiscale. Au fost astfel invocate în susținere ample argumente juridice, inclusiv prin raportare la opiniile exprimate în privința reverificării în doctrină, evidențiindu-se că nu există datele suplimentare care să justifice o asemenea măsură de natură a încălca principiul unicității inspecției fiscale. Un element de dificultate l-a constat în acest demers particularitatea regimului de TVA în materia energiei electrice, pe care autoritățile au încercat să îl fructifice pe parcursul disputei, prin invocarea unor elemente noi ce țineau de depunerea / absența depunerii unor declarații specifice.

În paralel cu demersurile judecătorești aferente contestării reverificării, avocații D&B David și Baias, au asistat clientul și în procedurile aferente contestării și suspendării actelor de impunere emise de ANAF în temeiul Deciziei de reverificare.

Astfel, într-o primă fază, întrucât reverificarea dispusă nelegal a fost finalizată prin emiterea unei decizii de impunere prin care au fost stabilite obligații fiscale principale într-un cuantum de peste 5.000.000 lei, avocații D&B David și Baias au obținut suspendarea judecătorească a executării acesteia, protejând astfel compania de efectele executării silite fiscale. Ulterior, contestația formulată de compania asistată de echipa D&B a fost admisă, dispunându-se refacerea inspecției fiscale derulate cu ocazia reverificării.

Andrei Iancu, Avocat Senior D&B David și Baias

Refacerea a fost finalizată însă prin emiterea unei decizii de impunere în cuantum similar celui inițial, dar pe baza unei motivări în drept diferite, argumentele invocate de către organele inspecției fiscale fiind semnificativ rafinate de-a lungul disputei fiscale. Echipa D&B David și Baias a obținut în fața instanțelor judecătorești din Constanța suspendarea și celei de-a doua decizii de impunere. A doua contestație fiscală formulată de companie cu asistența echipei de litigii fiscale a D&B a fost apoi urmată de anularea de către Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor a Deciziei de impunere pentru peste 90% din sumele stabilite ca obligații fiscale în cuprinsul său.

Între timp, disputa fiscală privind legalitatea reverificării dispuse de ANAF a ajuns în faza recursului, în care, foarte recent, Curtea de Apel Constanța a anulat Decizia de reverificare, echipa D&B David și Baias formată din Ana – Maria Iordache (partener), Andrei Iancu (avocat senior), Amanda Dăncescu și Ana Miron (avocați colaboratori) și coordonată de Dan Dascălu (partener senior), lăsând astfel fără nici un suport legal a doua decizie de impunere, inclusiv pentru sumele care fuseseră menținute în sarcina societății în urma soluționării celei de-a doua contestații.

Ne bucură faptul că prin decizia pronunțată, instanța a validat argumentele noastre referitoare la nelegalitatea unor asemenea decizii de reverificare dispuse în absența unor date suplimentare, care să nu fi fost accesibile echipelor de inspecție inițiale sau bazate pe schimbări radicale ale interpretării normelor legale. În egală măsură, este de salutat deschiderea instanțelor de judecată în a proteja contribuabilii de bună-credință în asemenea situații, suspendând efectele unor acte de impunere a căror aparență de nelegalitate ar trebui dedusă și prin raportare la condițiile în care au fost emise, dar și faptul că însăși direcția de specialitate a admis finalmente contestația într-o proporție semnificativă, invalidând astfel interpretarea eronată pe care organele de inspecție fiscală au fost forțate să o promoveze, față de măsurile dispuse de Curtea de conturi”, a spus Dan Dascălu, Avocat Partener D&B David și Baias.  

„La acest moment nu a fost comunicată motivarea și raționamentul concret al instanței de recurs, însă ar fi interesant de văzut cum s-a poziționat instanța față de argumentul nostru, susținut prin probe, că această reverificare s-a datorat, în realitate, unui control al Curții de Conturi în privința autorității fiscale. De multe ori am întâlnit această interferență, din păcate nefastă, prin care în spatele unei interpretări sau unei acțiuni a organelor fiscale se ascunde un control al auditorilor publici ai Curții de Conturi, finalizat prin impunerea unor măsuri referitoare la recuperarea unor presupuse prejudicii,” a spus Andrei Iancu, Avocat Senior D&B David și Baias.

Autor: Victoria Preda
Foto: D&B David și Baias/ Pixabay.com

 

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply