Get this Widget

Documentele oficiale emise într-un stat comunitar sunt recunoscute pe tot teritoriul UE

0

Uniunea Europeană va aplica o serie de norme care simplifică viața celor care aleg să migreze în spațiul comunitar. Începând din 16 februarie, documentele oficiale emise într-un stat comunitar sunt recunoscute pe tot teritoriul UE.

Până să intervină această schimbare,cetățenii care se mutau sau locuiau într-o altă țară din UE erau obligați să obţină o ştampilă pentru a demonstra că documentele lor oficiale (cum ar fi, certificate de naştere, căsătorie sau deces) sunt autentice.

În temeiul noului regulament, această ştampilă şi procedurile birocratice legate de obţinerea sa nu vor mai fi necesare atunci când se prezintă autorităţilor dintr-o ţară a UE documente oficiale emise într-un alt stat membru.

Pe baza noilor norme, în multe cazuri, cetăţenii nu vor mai fi nevoiţi să furnizeze o traducere legalizată/oficială a documentului lor oficial. În acelaşi timp, regulamentul prevede garanţii solide pentru prevenirea fraudei.

Avem veşti foarte bune pentru cetăţenii care locuiesc sau doresc să se mute în altă ţară din UE. Începând din 16 februarie, nu se vor mai aplica proceduri birocratice costisitoare şi lungi pentru cetăţenii care trebuie să prezinte un document oficial în vederea căsătoriei sau a începerii unei activităţi profesionale în ţara în care locuiesc. Noile norme vor facilita viaţa de zi cu zi a cetăţenilor care locuiesc şi muncesc într-o altă ţară din UE, diminuând, totodată, costul vieţii”, a declarat Věra Jourová, comisarul pentru justiţie, consumatori şi egalitate de gen.

17 milioane de beneficiari

Statisticile arată că noul regulament va avea în jur de 17 milioane de beneficiari.

Noul regulament pune capăt mai multor proceduri birocratice: documentele oficiale (de exemplu, certificatele de naştere, de căsătorie sau de atestare a absenţei cazierului judiciar) emise într-o ţară a UE trebuie să fie acceptate ca autentice de către autorităţile altui stat membru, fără să fie necesară o ştampilă de atestare a autenticităţii.

De asemenea, regulamentul adoptat suprimă şi obligaţia impusă cetăţenilor de a furniza în toate cazurile o copie certificată şi o traducere autorizată a documentelor lor oficiale.

Cetăţenii pot solicita un formular standardizat multilingv, disponibil în toate limbile oficiale ale UE, urmând a fi prezentat ca instrument util pentru traducerea documentelor oficiale respective, care să fie ataşat la acestea, evitându-se astfel cerinţa traducerii lor.

Regulamentul stabileşte garanţii împotriva fraudei: în cazul în care o autoritate destinatară are îndoieli întemeiate cu privire la autenticitatea unui document oficial, va putea verifica autenticitatea acestuia cu autoritatea emitentă din cealaltă ţară a UE prin intermediul unei platforme IT existente, Sistemul de informare al pieţei interne (IMI).

Noul regulamentul se referă numai la autenticitatea documentelor oficiale, prin urmare statele membre vor continua să aplice normele lor naţionale privind recunoaşterea conţinutului şi a efectelor unui document oficial eliberat într-un alt stat membru al Uniunii.

Regulamentul vizează documente oficiale referitoare la:

  • naştere, faptul că o persoană este în viaţă,
  • deces,
  • nume,
  • căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie şi starea civilă,
  • divorţ, separarea de drept sau anularea căsătoriei, parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat, desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat,
  • filiaţie, adopţie,
  • domiciliu şi/sau reşedinţă,
  • cetăţenie, absenţa cazierului judiciar
  • şi dreptul de a vota şi de a candida la alegerile locale şi la alegerile pentru Parlamentul European.
Autor: Ioana Galeș
Foto: Pixabay.com

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply