Get this Widget

Fiscul elimină lista ruşinii pentru persoanele fizice

0

Fiscul va elimina lista ruşinii pentru persoanele fizice. De asemenea, va crește la 500.000 de lei sumele pentru care marii contribuabili vor apărea pe această listă. În cazul contribuabilii mijlocii, sumele urcă la 250.000 de lei, iar pentru celelalte categorii de persoane juridice ale căror datorii nu depăşesc 100.000 de lei.

Schimbările sunt prevăzute într-un proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

Nu se consideră că un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale datorate de acesta este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autorităţile contractante“, se precizează în proiectul de act normativ.

ANAF menționează că, prin Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, au fost modificate şi completate cu prevederile art. 157, alin.(2) şi alin.(3), precum şi prevederile art. 162, alin.(1) din Codul de procedură fiscală.

Această lege este în vigoare din 20 ianuarie 2019, iar OUG nr. 25/2018 a fost publicată în Monitorul Oficial din 29 martie 2018.

Astfel, noutatea adusă prin completarea prevederilor art.157, alin.(2) din Codul de procedură fiscală, constă în faptul că, nu sunt considerate obligaţii fiscale restante, obligaţiile fiscale stabilite prin acte administrative fiscale contestate potrivit legii şi care sunt garantate conform art. 210 – 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală. De asemenea, alin.(3) al aceluiaşi articol, prevede că, nu se consideră că, un debitor înregistrează obligaţii fiscale restante, în situaţia în care, suma obligaţiilor fiscale datorate de acesta este mai mică sau egală cu sumele certe, lichide şi exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autorităţile contractante”, se mai arată în referatul de aprobare a proiectului de ordin.

În plus, Legea nr. 30/2019 modifică dispoziţiile art. 162, alin.(1) din Codul de procedură fiscală, astfel că a reglementat „obligativitatea organelor fiscale de a publica pe pagina de internet a A.N.A.F., numai lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligaţii fiscale restante”, eliminându-se astfel de la publicare, lista debitorilor persoane fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante.

În acest context legislativ, este necesară modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, astfel încât să fie asigurată concordanţa cu noutăţile legislative mai sus prezentate, sens în care a fost elaborat un proiect de ordin al preşedintelui A.N.A.F. De asemenea, noutatea adusă de art.162, alin. (1) din Codul de procedură fiscală a impus şi modificarea modelului «Notificare privind obligaţiile fiscale restante», în sensul eliminării transmiterii acestor notificări debitorilor persoane fizice care înregistrează obligaţii fiscale restante”, mai arată referatul de aprobare a proiectului de ordin.

Autor: Victoria Preda

Foto:

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply