Gabriela Firea: Am depus plângere penală împotriva lui Nicușor Dan pentru diseminarea de informații false și calomnioase!

0

Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a anunțat că a depus plângere penală împotriva lui Nicușor Dan.

Am depus plângere penală împotriva domnului Nicușor Dan pentru afirmațiile false și calomnioase pe care le-a făcut în legătura cu Parcul Verdi: afirmații pentru care va trebui să răspundă în fața justiției! Așa-zisele dezvăluiri bombă sunt doar minciuni și vă dau doar un singur exemplu: consilierul despre care afirmă că ar fi avut beneficii personale în urma achiziției Parcului Verdi este în prezent subsecretar de stat la MDRAP, deci în Guvernul PNL! În plus, la momentul achiziției de către Primăria Municipiului București a terenurilor care compun Parcul Verdi, acesta NU mai lucra Primăria Capitalei!”, a declarat Gabriela Firea.

Prin plângerea formulată se solicită constatarea încălcării dreptului la imagine a primarului general, daune morale în cuantum de 100.000 euro, sumă ce va fi destinată unor proiecte sociale și obligarea de a publica scuze publice prin intermediul mijloacelor mass media – presă scrisă şi televiziune.

Acest parc a fost achiziționat la cererea bucureștenilor, au existat nenumărate proteste și cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca care au dorit amenjarea Parcului Verdi ca zonă de agrement și spații de joacă! Achiziția s-a făcut   în conformitate cu prevederile legii, în deplină transparență cu respectarea principiului cheltuirii eficiente a banului public și cu votul majoritar al consilierilor generali, inclusiv PNL și USR! Hotărârile de Consiliu s-au dovedit temeinice şi legale, acest lucru fiind demonstrat și de faptul că instanța a respins acțiunea prefectului municipiului București care atacase una dintre hotărâri”, a explicat primarul general.

Valoarea de achiziție pentru cele șapte terenuri a fost de la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultată din raportul final de evaluare realizat pentru PMB. De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă doar 57% din valoarea estimată și solicitată inițial de proprietari, adică 87,475 milioane euro. Trebuie să fie clar pentru toată lumea că proprietari ai terenurilor din Parcul Verdi dăduseră în judecată Primăria Capitalei, în anul 2015, pentru lipsa de folosință a proprietăților, iar instanța a decis că aceștia trebuie despăgubiți, deci Primăria Capitalei trebuia să plătească! Ca urmare, prin achiziția acestor terenuri nu s-a produs un prejudiciu, ci, din contra, s-a rezolvat o situaţie litigioasa cu costuri mai mici”, a completat Gabriela Firea.

Scurt istoric

Proprietarii parcelelor ce compun Parcul Verdi au dobândit imobilele în perioada 1998-2002 prin restituire în natură, fie pe bază de dispoziţii de primar, fie prin hotărâri judecătoreşti.

Prin Planul Urbanistic General al Municipiului Bucureşti terenurile au fost încadrate în zona spaţiilor verzi – V1A, fiind declarate o zonă de spaţiu verde public cu acces nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri si fâşii plantate publice).

În anul 2015, o parte dintre aceşti proprietari au chemat în judecată Municipiul Bucureşti şi au solicitat despăgubiri reprezentând lipsa de folosinţa a imobilelor care deşi se aflau în proprietatea lor privată, cu categoria de folosinţă în cartea funciară de curţi-construcţii, conform PUG erau zone verzi şi nu puteau fi exploatate în vreun fel de către proprietari.

În 2016, Tribunalul Bucureşti a admis cererea de chemare în judecată şi a obligat Municipiul Bucureşti la plata unor despagubiri ,,pentru perioada noiembrie 2011-ianuarie 2015. Împotriva acestei hotărâri, ambele parti au formulat apel.

Pentru ca au existat nenumărate proteste şi cereri adresate de locuitorii cartierului Floreasca, în sensul amenajării Parcului Verdi și având în vedere obligaţiile privind spaţiile verzi ce revin autorităţilor publice locale Primarul General al Municipiului Bucureşti a emis Dispoziţia nr. 901/13.07.2017 prin care a înfiinţat Comisia municipală pentru analiza şi identificarea soluţiilor pentru trecerea în proprietatea Municipiului Bucureşti a terenurilor retrocedate şi amenajate ca spaţii verzi sau locuri de joacă pentru copii.

Din Comisie făceau parte reprezentanți ai Direcțiilor Economice, Urbanism, Mediu, Juridic, Contracte, Patrimoniu, Investitții, Cabinet Primar.

În cadrul ședințelor Comisiei, s-au analizat diverse propuneri privind imobile pentru a fi achiziţionate, printre care şi cele care compun ceea ce poartă denumirea de „Parcul Verdi”.

Comisia a propus:

  • Întocmirea unui raport de evaluare care să stea la baza negocierii cu proprietarii
  • Întocmirea unui proiect de hotărâre privind DEMARAREA procedurilor de achiziție pentru terenurile din Parcul Verdi.

Așa cum se poate constata, toate informațiile menționate mai sus au fost prezentate și publicate în expunerea de motive și referatul de specialitate ale HCGMB nr. 315/2018, făcute publice la momentul adoptării HCGMB.

În cererile trimise Municipiului București de către proprietari ai terenurilor, s-a precizat că, în cazul în care se va ajunge la o înțelegere cu Municipiul București, pentru achiziționarea terenului ce face obiectul sentinței, aceștia sunt dispuși să renunțe la sumele datorate de Municipiul București pentru lipsa de folosință.

În acest sens, a fost adoptată HCGMB nr. 315/14.06.2018 privind demararea procedurilor de achiziţie a șapte terenuri în suprafaţă totală de 45,611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr, 2 bis şi Gheorghe Ţiţeica nr. 143-147, sectorul 2 – „Parc Verdi”.

Hotărârea, care genera o aprobare prealabilă acordată de către CGMB pentru continuarea demersurilor efective de achizitie, a fost votată aproape în unanimitate de consilierii generali, inclusiv PNL și USR.

Hotărârea prevede:

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie a șapte terenuri în suprafaţa totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis şi Gheorghe Ţiţeica nr. 143-147, sectorul 2 – „Parc Verdi”.

Art.2 Achiziţionarea terenurilor prevăzute la art. 1 va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

Art.3 Direcţiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului Bucureşti vor aduce ta îndeplinire prevederile prezentei hotărâri/’

Această hotărâre nu a fost atacată, iar în urma ei, lucrările Comisiei au continuat, demarând PROCEDURA DE ACHIZITIONARE EFECTIVA a terenurilor, cu evaluarea lor prealabilă în vederea stabilirii preţului.

De altfel, articolul 2 este foarte clar și stabilește că achiziționarea efectivă va fi aprobată de CGMB.

După aprobarea acestei HCGMB, în luna iunie 2018, a intervenit o modificare legislativă importantă, respectiv a fost adoptată Legea nr. 233/2018, în august 2018, prin care s-a modificat Legea nr. 255/2010 în sensul că permite exproprierea şi pentru zone verzi necesare amenajării de parcuri, conform Legii nr. 24/2007.

Subliniem faptul că, la momentul demarării proiectelor de achiziționare de spații verzi și respectiv înființării comisiei, legea 255/2010 nu prevedea investiții pentru achiziționarea și amenajarea de spații verzi.

Ca atare, la momentul demarării procedurii de achiziţie a terenurilor de către municipalitate – iunie 2018, procedura exproprierii reglementată de Legea nr. 255/2010 nu era aplicabilă obiectivelor de amenajare spaţii verzi.

DAR

Deşi s-a apreciat că nu se aplică modificările acestea procedurii de achiziţie demarate în iunie 2018, pentru a asigura deplina transparență și cheltuirea eficienta, corectă și legală a banilor publici

COMISIA A DECIS că este oportună efectuarea evaluării conform procedurii din Legea nr. 255/2010 (art. 11, alin. (8) din această lege), iar aceasta impune ca suma minimă pentru despăgubire să fie cea din expertizele efectuate de Camera Notarilor Publici – în cazul nostru 1310 EUR/mp, respectiv 1074 EUR/mp,

Ca atare, s-a aprobat achiziţionarea imobilelor la preţul calculat potrivit Legii nr. 255/2010.

CA URMARE în  şedinţa din 06.09.2018, prin HCGMB nr. 573/2018, CGMB a decis achiziţionarea imobilelor la preţul convenit de părţi, cel ce rezulta din ultimul raport de expertiză întocmit în dosar.

 Valoarea de achiziție pentru cele 7 terenuri se ridica la 49,775 de milioane de euro, sub valoarea de 59 de milioane de euro, rezultata din raportul final de evaluare realizat pentru PMB.

De asemenea, suma achitată de Municipalitate reprezintă 57% din valoarea estimata și solicitată inițial de proprietari, la 87,475 milioane euro.

Astfel, s-a aprobat HCGMB nr. 573/2018, cu votul tuturor consilierilor prezenti ai PNL, PSD, ALDE, PMP.

Au fost 3 consilieri USB absenti, au votat “pentru” 2 consilieri USB, iar alti 8 consilieri USB s-au abtinut.

SUBLINIEM CĂ DACA SE DEMARA o procedură conform Legii nr.233/2018, valoarea de achiziţie era aceeaşi, DAR pe care urma să le achite PMB erau mult mai mari, intrucat proprietarii imobilelor nu renunţau la pretenţiile ce decurgeau din lipsa de folosinţă începând cu noiembrie 2011 şi până la data exproprierii.

Autor: Mihai Colț
Foto: Arhiva Ordinea Zilei

 

Share.

Comments are closed.