Get this Widget

Informații utile despre EXAMENUL DE DEFINITIVAT

0

Proba scrisă din cadrul EXAMENULUI DE DEFINITIVAT este programată pe data de 18 iulie. Rezultatele vor fi făcute publice pe 24 iulie, iar contestaţiile vor fi înregistrate în aceeaşi zi şi pe 25 iulie. Rezultatele finale, după rezolvarea contestaţiilor, vor fi publicate pe 27 iulie.

Proba scrisă se desfăşoară începând cu ora 10.00, durata de redactare a lucrării fiind de 4 ore. Prezentarea comisiei la centrul de examen se face în intervalul orar 7.00 – 7.30, pe baza buletinului/cărţii de identitate şi a delegaţiei de serviciu.

Totodată, accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă se face în intervalul orar 8.00 – 8.45, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

Candidaţii şi asistenţii supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genţi, poşete, ziare, reviste, cărţi, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanţă, alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfăşurarea examenului în condiţii de legalitate, echitate şi obiectivitate. Materialele şi/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen. Candidaţii care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menţionate sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistaţi, sunt eliminaţi din examen pentru tentativă de fraudă, prin decizie motivată a preşedintelui comisiei de examen, situaţie în care asistenţii supraveghetori sau membrii comisiei de examen încheie un proces-verbal“, prevede metodologia în vigoare.

Cadrele didactice care promovează examenul dobândesc dreptul de practică în învăţământul preuniversitar.

Calendar Examen Definitivat 2018

 • până la 2 octombrie 2017: emiterea deciziilor de constituire a comisiilor de examen județene/a Municipiului București
 • pana la 9 octombrie 2017: transmiterea dosarelor de înscriere la inspectoratele școlare județene/ISMB în paralel cu verificarea și avizarea acestora
 • 9 – 31 octombrie: informarea candidaților cu privire la admiterea sau respingerea dosarului de înscriere
 • până la 1 iunie 2018: inspecțiile de specialitate
 • 3 – 10 iunie 2018: completarea și validarea dosarelor de înscriere ale candidaților din baza de date, în vederea susținerii probei scrise.
 • 18 iulie: susținerea probei scrise
 • 24 iulie: afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 24 si 25 iulie: depunere contestații
 • 25 – 27 iulie: rezolvarea contestațiilor
 • 27 iulie: afișarea rezultatelor finale
 • 30 iulie – 3 august: listele nominale cu candidații admiși vor fi transmise la Ministerul Educațtiei Naționale

Nu uitați că, din 2017, au apărut modificări în metodologia de concurs pentru examenul de definitivat. Astfel, susținerea examenului este precedată de o etapă eliminatorie care constă în două inspecții de specialitate la clasă și, în plus față de sesiunile anterioare, din evaluarea portofoliului profesional personal.

Pentru a putea susține proba scrisă, pe lângă condițiile privind vechimea efectivă de predare și calificativul Bine sau Foarte bine – condiții care se mențin din sesiunile anterioare – candidații trebuie să îndeplinească și criteriul mediei. Media aritmetică a notelor finale la inspecții și portofoliu trebuie să fie minimum 8 (opt), dar nu mai puțin de 7 la fiecare dintre probele respective (nota celor două inspecții la clasă, nota obținută la portofoliul profesional și nota obținută la proba scrisă).

O altă noutate este simplificarea probei scrise de la trei la doua subiecte: un subiect va fi centrat pe specialitatea candidatului (cu o pondere de 60%), iar celălalt subiect pe metodica predării specialității (cu o pondere de 30%), 10% din punctaj fiind acordat din oficiu.

Autor:Isabela Nicolescu
Foto: Pixabay.com
Facebook Comments

Share.

Leave A Reply