Get this Widget

Manualele școlare urmează să fie achiziționate prin licitație deschisă

0

S-a decis schimbarea procedurii de achiziţionare a manualelor şcolare. Hotărârea a fost luată printr-un ordin al ministrului Educației Naționale, actul fiind deja publicat în Monitorul Oficial.

Licitație deschisă

Manualele școlare urmează să fie achiziționate prin licitație deschisă. Pentru fiecare disciplină sunt declarate câştigătoare cele mai bune trei oferte, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute în urma unei evaluări. În cadrul licitației, criteriul de atribuire a contractului este “cel mai bun raport calitate-preţ”.

Ordinul ministrului Educației Naționale include metodologia de evaluare a calităţii manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, metodologia de asigurare şi gestionare a manualelor, precum şi metodologia de achiziţie.

S-a decis ca organizarea evaluării proiectelor de manuale şcolare să fie asigurată de Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Acreditare (CNEE).

Greșelile din manuale sunt remediate de ofertanți

Actul normativ amintit mai prevede că evaluarea calităţii ştiinţifice şi a criteriilor de conformitate se face de către experţii cooptaţi, iar în cazul proiectelor declarate câştigătoare ofertanţii au obligaţia să remedieze toate erorile ştiinţifice semnalate şi consemnate în fişele tip de evaluare.

De asemenea, rolul de a coordona evidenţa manualelor şcolare aprobate revine CNEE. Consiliul va trebui să actualizeze permanet această evidență, iar cei care vor dori o vor putea consultată pe platforma online www.manuale.edu.ro.

Autor: Mădălina Lazăr
Foto: Ministerul Educației Naționale

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply