Get this Widget

Medicii și farmaciștii pot obține atestat de studii complementare

1

Ministerul Sănătății va organiza, în perioada 15 mai – 21 iunie, o sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Dosarele de înscriere se pot depune până pe 15 aprilie. La examen se pot înscrie inclusiv candidaţii care au finalizat până la data de 31 martie 2019 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii acestor atestate.

Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii în care s-a efectuat pregătirea.

Pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare este 5,00, cu excepţia celor pentru care sunt precizate alte condiţii (calificativ admis/respins).

În cazul în care la una dintre probele de examen nu se obţine nota minimă de promovare, candidatul este declarat nepromovat. Media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7.00.

Arondarea candidaţilor pe atestate de studii şi centre universitare medicale va fi comunicată în ziua de 3 mai, pe site-ul Ministerului Sănătăţii la rubrica Concursuri şi examene naţionale.

Autor: Sofia Filip
Foto: Arhiva OZ

 

Facebook Comments

Share.