Get this Widget

Nouă puncte esențiale în comunicarea proiectelor de CSR

0

Conform studiului Dinamica domeniului de CSR în România, realizat în anul 2018 de CSRMedia.ro în colaborare cu firma de consultanță Valoria, 78% dintre companiile respondente definesc responsabilitatea socială ca implicare în comunitate, 63% o consideră ca fiind o strategie sustenabilă de afaceri, iar tot 63% o văd centrată pe etica în afaceri.

Consiliul Mondial de Afaceri pentru Dezvoltare Durabilă definește responsabilitatea socială corporativă (CSR) drept “angajamentul continuu al companiilor de a se comporta etic și de a contribui la dezvoltarea economică, îmbunătățind în același timp calitatea vieții angajaților și a familiilor acestora, precum și a comunității locale și a societății în general”.

De ce fac CSR companiile din România?

Prin proiectele și programele de CSR, companiile își propun să aibă un impact pozitiv asupra oamenilor, comunităților și ecosistemelor care sunt impactate de activitățile companiei. Este un principiu pe care brandurile îl adoptă pe bază voluntară, dar devine din ce în ce mai mult o obligație morală pentru a satisface nevoile părților interesate.

În România, același studiu arată că 57% dintre companii se implică în CSR deoarece face parte din strategia lor de relații publice, 48% deoarece aceste acțiuni le aduc recunoaștere și vizibilitate, 51% pentru că face parte din strategia lor de sustenabilitate, iar 34% pentru că facilitează dezvoltarea brandului de angajator. Iată de ce 63% dintre companii spun că departamentul de PR și Marketing este cel care are linia de buget pentru CSR.

Implementarea proiectelor de CSR în România

Implementarea responsabilității sociale corporative poate influența pozitiv performanțele afacerii, de la reducerea costurilor și îmbunătățirea eficienței, la creșterea calității produselor. Dar o strategie de CSR bine gândită și implementată poate îmbunătăți notorietatea brandului și loialitatea clienților. Pentru aceasta este necesară elaborarea unui plan bine structurat de comunicare internă și externă a inițiativelor de CSR.

În România, 81% dintre companiile care fac CSR comunică despre proiectele lor prin comunicate de presă, 84% prin social media, iar 78% prin website-ul companiei. Este evidentă concentrarea pe comunicarea externă, deoarece 29% dintre companii consideră clienții ca fiind cea mai importantă arie pentru evaluarea impactului activității de CSR și numai 10% angajații.

Comunicarea proiectelor de CSR în România

Cele mai importante aspecte pe care ar trebui să se concentreze companiile în structurarea strategiei de comunicare a proiectelor de CSR sunt următoarele:

  1. Definiți-vă mesajul central al comunicării de CSR și declinați-l coerent în comunicarea internă și externă.
  2. Aveți grijă ca mesajul central să fie relevant pentru domeniile în care compania face proiectele de CSR (social, educație, mediu), ca să nu se creeze disonanțe.
  3. Implicați angajații în generarea conținutului de comunicare internă a proiectelor de CSR.
  4. Stabiliți care sunt elemente de comunicare internă și externă pentru fiecare etapă a proiectului (pregătire, aprobare, planificare, lansare, derulare, etape principale de monitorizare și măsurare, închidere și celebrare).
  5. Colaborați cu o agenție de publicitate pentru realizarea materialelor de comunicare (text, imagini, video, etc) pentru a avea concepte, puternice, de impact.
  6. De asemenea, colaborați cu o agenție pentru diseminarea materialelor de comunicare în mass media sau pe platformele de social media, pentru a avea reach-ul scontat la toate publicurile țintă.
  7. Măsurați și comunicați evoluția rezultatelor pe măsura derulării proiectelor de CSR, mai ales în interiorul companiei, pentru implicarea angajaților și construirea mentalității de CSR.
  8. Stabiliți mecanisme de feedback prin care să puteți avea reacția echipei de proiect, a colegilor din companie, a altor categorii de publicuri relevante din interiorul și exteriorul firmei, în timp real.
  9. Faceți posibil pentru colegi transformarea formală sau informală în evangheliști (advocates) ai proiectelor de CSR ale companiei pe rețelele de social media.

În loc de concluzie

Din ce în ce mai multe branduri includ responsabilitatea socială corporativă în strategia lor de marketing sau chiar în activității lor principale, atunci când implică nu doar o perspectivă corporativă bazată pe obiectivele economice, dar și impactul asupra mediului, a oamenilor și a comunităților.

În mare parte sub presiunea consumatorilor din ce în ce mai informați, companiile înțeleg că nu funcționează într-un spațiu economic izolat, ci că activitatea lor are un impact major asupra mediului și a bunăstării sociale. De aceea este important ca proiectele de CSR să fie comunicate coerent și relevant către toate categoriile de părți interesate (stakeholderi) din interiorul și exteriorul companiei.

Autor: Angela Călina, director executiv Mind Shop
Facebook Comments

Share.

Leave A Reply