Get this Widget

Prevederile Codului Muncii referitoare la sărbătorile legale în care nu se lucrează

0

Ziua de 15 august („Adormirea Maicii Domnului”) este declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Acordarea  zilei  libere  se face de către angajator, conform art.139 alin (2) din Codul Muncii, republicat.

Inspectorii de muncă atrag atenția că nerespectarea acestor prevederi legale constituie contravenţie conform art. 260 alin. (1) lit. g) din Codul Muncii, republicat, angajatorii care încalcă prevederile legale riscând amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 lei.

Dispoziţiile articolului menţionat reprezintă regula, excepţia este enunţată la art. 140 şi art. 141 din acelaşi act normativ care prevede că, acestea nu se aplică în unităţile sanitare şi pentru cele de alimentaţie publică precum şi în cele în care activitatea nu poate fi întreruptă, ea având un caracter continuu, de permanenţă.

Astfel, în unităţile sanitare şi de alimentaţie publică se pot stabili programe de lucru adecvate în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, a aprovizionării populaţiei cu produse alimentare de strictă necesitate.

Acestor categorii de salariaţi care prestează activitate în zilele de sărbătoare legală, li se va asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile conform prevederilor art. 142 alin. (1) din Codul Muncii, republicat. Dacă din motive justificate nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază ca soluţie alternativă, de un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.

Prin negociere colectivă sau/şi individuală se pot stabilii şi soluţii mai favorabile pentru salariaţii aflaţi în situaţiile la care se referă art. 140 şi art. 141 din Codul Muncii, republicat.

Prin H.G nr.557/2019  pentru salariații din sectorul public, ziua de 16 august 2019 se stabilește  ca zi liberă. Pentru recuperarea zilei  de muncă stabilite ca zi liberă potrivit alin. (1), instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru, până la data de 31 august 2019, potrivit planificărilor stabilite. 

Autor: Mădălina Lazăr
Foto: Arhiva Ordinea Zilei
Facebook Comments

Share.

Leave A Reply