Get this Widget

Sănătatea stă pe un butoi cu pulbere

0

Nemulțumirile angajaților din Sănătate în legăturile cu veniturile nete pe care le încasează după munca prestată fac din sistemul sanitar un butoi cu pulbere, gata oricând să explodeze. La nivelul Federației „Solidaritatea Sanitară” s-a decis deja demararea unor acțiuni menite să atragă atenția asupra situației reale din sistemul de salarizare aplicat cadrelor medicale. 

Dacă revendicările sindicaliștilor nu sunt soluționate urgent de Guvern, începând cu 18 martie este declanșat conflictul de muncă la nivelul sistemului sanitar. 

Luni seară, s-a făcut un prim pas în soluționarea acestor revendicări, fiind emisă o ordonanță de urgență ce prevede scoaterea indemnizației de hrană din limita de 30% prevăzută la art 25, alin 2 din Legea-cadru nr. 153/2017. Totuși, din punct de vedere tehnic, rămâne de soluționat și problema finanțării creșterilor salariale prin intermediul aceluiași mecanism utilizat până la finele anului trecut, respectiv prin acte adiționale la contractele cu casele județene de asigurări de sănătate. 

Un ultim avertisment transmis Guvernului

Având în vedere nemulțumirile în creștere ale salariaților din sănătate, cauzate atât de scăderea veniturilor nete salariale cât și de absența creșterii veniturilor salariale nete, Consiliul de Coordonare al Federației „Solidaritatea Sanitară”, întrunit în data de 19.02.2019, a decis un program de proteste, ce va fi declanșat în situația în care Guvernul nu va adopta măsurile necesare, cu caracter de urgență, pentru protecția salariaților împotriva scăderii veniturilor nete salariale”,precizează reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară”, într-un ultim avertisment transmis Executivului Dăncilă. 

Sindicatele au stabilit următorul program al acțiunilor de protest:

 1. Pichetarea Consiliilor locale și a Prefecturilor în perioada 25-28.02.2019.
 2. Pichetarea Ministerului Finanțelor și a Ministrului Muncii în perioada 25-28.02.2019.
 3. Declanșarea conflictului colectiv de muncă 18.03.2019.

Liderii organizației menționează faptul că pichetele prevăzute la punctele 1 și 2 vor fi declanșate în situația în care Guvernul nu adoptă un act normativ prin care să asigure garanții minime pentru protecția salariaților împotriva scăderii veniturilor salariale.Considerăm că prima măsură ce trebuie adoptată de către Guvern, cu caracter de urgență, o reprezintă scoaterea indemnizației de hrană și a voucherelor de vacanță din limita de 30% aferentă sporurilor”,punctează reprezentanții structurii sindicale.

Mai mult, Federația „Solidaritatea Sanitară” atrage atenția că, în situația în care salariații din sănătate vor suferi scăderi ale veniturilor salariale, demonstrate prin fluturașii de salarii aferenți lunii martie 2019, se trece la declanșarea conflictului colectiv de muncă. De asemenea, în situația în care revendicările angajaților din Sănătate nu sunt rezolvate la un nivel satisfăcător, se va ajunge la proteste de amploare.

Principalele revendicări ale Federației „Solidarității Sanitare”:

 1. Revendicări privind acordarea unor drepturi salariale
 2. Protecția salariaților din sănătate împotriva scăderii veniturilor salariale nete.
 3. Plata sporului de continuitate (sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare nu se lucrează) la nivelul de 100% din salariul de bază.
 4. Raportarea tuturor sporurilor la salariul de bază actual.
 5. Acordarea tarifului orar aferent salariului de bază actual pentru activitatea desfășurată în gărzile suplimentare.
 6. Modificarea legii salarizării pentru categoriile defavorizate de aceasta.
 7. Acordarea sporurilor pentru condiții de muncă peste nivelul minim în unitățile sanitare din subordinea Ministerului Sănătății.
 1. Revendicări care fac posibilă acordarea drepturilor salariale
 2. Mutarea cheltuielilor cu indemnizația de hrană în suma salariilor de bază. Prin această modificare legislativă se eliberează o parte din presiunea existentă la ora actuală la nivelul unităților sanitare pentru scăderea sporului pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale și cele de repaus săptămânal, această intervenție având un impact pozitiv asupra posibilității de asigurare a continuității serviciilor medicale.
 3. Scoaterea voucherelor de vacanță din limita de 30% aferentă sporurilor.
 4. Scoaterea sporului pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale și cele de repaus săptămânal din categoria celor aferente limitei de 30%. “Reamintim Guvernului că primul pas l-am făcut deja împreună prin Acordul încheiat în luna mai 2018, în care am convenit scoaterea sporurilor pentru gărzile suplimentare normei de bază din limita de 30%. Acum este necesară implementarea celui de-al doilea pas (pe care l-am solicitat și la negocierile anterioare): scoaterea din limita de 30% a sporului pentru activitatea desfășurată în zilele de sărbători legale și cele de repaus săptămânal”, susțin sindicaliștii.
 5. Finanțarea influenţelor  financiare determinate de creşterile salariale de la 1 ianuarie 2019 (și a celor care vor urma) către spitale prin act adițional prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la o poziţie distinctă. În absența acestei măsuri o bună parte dintre drepturile salariale (ex. vouchere vacanță, indemnizație hrană, sporuri etc.) nu vor mai putea fi asigurate efectiv de către unități din cauza lipsei resurselor financiare.

Ministerul Sănătății reacționează

Riscul unor conflicte majore în Sănătate a făcut Guvernul să reacționeze. Astfel, la propunerea Ministerului Sănătății, Executivul a decis ca indemnizațiile de hrană pentru personalul din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar și de asistență socială să nu se ia în calcul la determinarea limitei de 30% prevăzută la art 25, alin 2 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.

În acest sens, art. 36 alin. (1) din  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 a fost completat cu un nou alineat (11), cu următorul cuprins:

“(11) Cuantumul indemnizațiilor de hrană acordate conform alin. (1) personalului din cadrul instituțiilor din sistemul sanitar și de asistență socială nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute  la art. 25 alin. (2) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.“

“Această modificare legislativă se impunea deaoarece, în condițiile în care indemnizaţia de hrană se includea în procentul de 30% stabilit prin dispozițiile legale, personalul din sistemul sanitar nu ar putea beneficia de acest drept individual salarial stabilit prin legea având în vedere că prin lipsa acestei măsuri s-ar depăși procentul stabilit la nivel de ordonator principal de credite”, precizează Ministerul Sănătății.

În acest fel, una dintre revendicările salariaților din Sănătate și-a găsit soluție. Rămâne însă de văzut ce se întâmplă cu celelalte solicitări ale sindicatelor din sistemul medical.

 

Autor: Sofia Filip
Foto: Pixabay.com
Facebook Comments

Share.

Leave A Reply