Get this Widget

Schimbări importante în Codul Muncii. Cine mai poate angaja zilieri?

0

Prin Ordonanța de Urgență nr.114 din 28 decembrie 2018, au fost aduse o serie de modificări ale Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.

Astfel, începând cu data de 29 decembrie 2018, munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta numai în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată:

  1. a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01;
  2. b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02;
  3. c) pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.

Agenții economici care nu se regăsesc în aceste domenii de activitate pot angaja personal în baza unui contract individual de muncă, în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii.

În plus, noul cadru legal stabilește că o persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an  calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea  universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic.

De asemenea, beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.  Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută mai sus, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Autor: Ioana Galeș
Foto: Pixabay.com 
Facebook Comments

Share.

Leave A Reply