Get this Widget

Se lucrează la un sistem TVA la nivelul UE invulnerabil la fraude

0

Comisia Europeană ( CE) propune o serie de modificări detaliate de natură tehnică ale normelor UE privind taxa pe valoarea adaugată (TVA) care completează restructurarea recent propusă a sistemului în scopul de a consolida rezistenţa acestuia la tentativele de fraudă.

Estimăm că reforma propusă ar putea reduce cu 80% suma de 50 de miliarde de euro pierdută în fiecare an din cauza fraudelor transfrontaliere în materie de TVA“, a declarat comisarul pentru afaceri economice şi financiare, impozitare şi vamă, Pierre Moscovici.

Executivul comunitar consideră că, din cele 408 articole din Directiva TVA, aproximativ 200 vor trebui să fie adaptate pentru a aduce următoarele beneficii întreprinderilor şi bugetelor naţionale: simplificarea modului în care bunurile sunt impozitate; un singur portal online (“ghişeu unic”) pentru comercianţi; mai puţină birocraţie şi faptul că vânzătorul este, de regulă, responsabil pentru colectarea TVA. În actualul sistem de TVA, comerţul cu bunuri între întreprinderi este împărţit în două tranzacţii: o vânzare scutită de TVA în statul membru de origine şi o achiziţionare taxabilă în statul membru de destinaţie. Propunerea de astăzi pune capăt acestei separări artificiale a unei tranzacţii comerciale unice. După aprobare, modificările cuprinse în normele în materie de TVA vor defini comerţul transfrontalier de bunuri ca o “livrare unică impozabilă”, ceea ce va garanta faptul că bunurile vor fi impozitate în statul membru în care se încheie transportul.

În plus, modificările ar urma să introducă dispoziţiile necesare pentru a institui un portal online sau un “ghişeu unic”, astfel încât toţi comercianţii din UE angajaţi în schimburile între întreprinderi să îşi gestioneze fără probleme aspectele legate de TVA. Acest sistem va fi disponibil pentru societăţile din afara UE care doresc să efectueze vânzări către alte întreprinderi din Uniune şi care s-ar vedea, altfel, obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat membru. După intrarea în vigoare a noului sistem, aceste întreprinderi vor trebui doar să desemneze un intermediar în UE care să se ocupe de TVA în numele lor. Modificările reconfigurează caracterul de autosupraveghere al TVA şi vor reduce numărul de etape administrative care trebuie să fie urmate de către întreprinderi atunci când efectuează vânzări către societăţi din alte state membre. Obligaţiile de raportare specifice legate de regimul tranzitoriu al TVA nu vor mai fi necesare pentru comerţul cu bunuri.

Noua schimbare clarifică faptul că vânzătorul este cel care ar trebui să perceapă TVA datorată pentru vânzarea de bunuri către un client din altă ţară a UE, la cota stabilită de statul membru de destinaţie. Numai în cazul în care clientul este o persoană impozabilă atestată (şi anume, un contribuabil fiabil, recunoscut ca atare de către administraţia fiscală), persoana care achiziţionează bunurile este supusă obligaţiei de plată a TVA.

Pachetul de măsuri modifică în mod substanţial normele referitoare la TVA şi pune capăt unei perioade de 25 de ani de regim ‘tranzitoriu’ al TVA în cadrul pieţei unice. În luna octombrie a anului trecut, Comisia a prezentat principiile fundamentale destinate creării unui spaţiu unic pentru TVA în UE care ar pune capăt fraudelor, estimate la 50 de miliarde euro anual, ce afectează în prezent bugetele naţionale ale statelor membre ale UE.

Executivul comunitar precizează că taxa pe valoarea adaugată (TVA) reprezintă o sursă majoră şi tot mai consistentă de venituri pentru statele membre ale UE, generând peste 1.000 de miliarde euro în 2015, adică echivalentul a 7% din PIB-ul UE. Fiind un impozit pe consum, aceasta reprezintă una dintre formele de impozitare cele mai favorabile creşterii.

Autor: Victoria Preda
Foto:Pixabay.com/ Pierre Moscovici Facebook

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply