Get this Widget

Se schimbă metoda de calcul a sancțiunilor financiare aplicate de Comisia Europeană

0

Comisia Europeană (CE) schimbă metoda de calcul a sancţiunilor financiare pe care le propune Curţii de Justiţie a UE (CJUE) în cadrul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor.

În momentul în care, CE sesizează CJUE cu privire la faptul că un stat membru a încălcat dreptul UE, Curtea poate, în anumite situaţii, să impună sancţiuni financiare. Comisia propune o anumită sumă Curţii, care ia apoi decizia finală.

La calcularea sancţiunii financiare propuse, pe lângă gravitatea încălcării şi durata acesteia, Comisia a luat întotdeauna în considerare atât situaţia economică a statului membru în cauză, cât şi ponderea sa instituţională.

Pentru a stabili o sumă pe baza acestor două elemente, până acum Executivul comunitar ţinea seama de produsul intern brut (PIB) al statului membru în cauză şi de numărul de voturi alocate acestuia în cadrul Consiliului.

Într-o hotărâre recentă, Curtea de Justiţie a statuat că regulile de vot din cadrul Consiliului, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona, nu mai pot fi utilizate în acest scop. Întrucât Comisia consideră că, pe lângă luarea în calcul a PIB-ului statelor membre, ar trebui să se ia în considerare în continuare ponderea instituţională a acestora, era necesar să se definească o nouă metodă care să reflecte ponderea respectivă.

În acest scop, Comisia va utiliza, în viitor, numărul de reprezentanţi în Parlamentul European alocat fiecărui stat membru. Sumele rezultate în urma aplicării acestui algoritm nu vor crea diferenţe nejustificate între statele membre şi vor rămâne cât mai aproape posibil de sumele rezultate din actuala metodă de calcul, care sunt deopotrivă proporţionale şi suficient de disuasive.

Autor: Ioana Galeș
Foto: Arhiva OZ
Facebook Comments

Share.

Leave A Reply