Get this Widget

Sentință definitivă în procesul vizând achiziția publică a vaccinului pneumococic

0

Practica de litigii a Clifford Chance Badea a obținut o decizie foarte importantă în favoarea clientului global Pfizer în legătură cu plângerea depusă de o companie farmaceutică cu privire la procedura de achiziție publică a vaccinului pneumococic conjugat 13-valent derulată de către Ministerul Sănătății, în calitate de autoritate contractantă.

În luna august a anului trecut, Ministerul Sănătății a finalizat procesul de achiziție a vaccinului pneumococic conjugat cu 13 valențe, semnând un acord-cadru cu compania farmaceutică Pfizer România, pe o perioadă de 4 ani.

Reclamantul a contestat atât legalitatea procedurii de achiziție publică, cât și validitatea contractului acordat Pfizer România. Într-un prim ciclu procesual, în luna octombrie Curtea de Apel București a anulat procedura de achiziție. Pfizer România nu a avut dreptul să își exprime punctul de vedere, cererea sa de intervenție în favoarea Ministerului Sănătății fiind respinsă ca inadmisibilă și fără să fie analizată posibilitatea Pfizer România de a lua cunoștință despre existența contestației în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). În urma anulării procedurii de atribuire, în luna noiembrie Tribunalul București a anulat acordul-cadru, reducând termenul de execuție până la 31.12.2018 și limitând volumul de achiziții previzionat cu 75%.

Echipa Clifford Chance Badea condusă de Simona Neagu, lead counsel și coordonator al practicii de Litigii, a obținut revizuirea deciziei Curții de Apel, cu consecința reluării judecării plângerii reclamantului cu participarea Pfizer România. Ascultând argumentele ambelor companii farmaceutice, decizia finală a instanței a fost aceea de menținere ca legală a procedurii de achiziție publică. Ținând cont de legalitatea procedurii de achiziție, în litigiul referitor la acordul-cadru Curtea de Apel București a admis recursul Pfizer România, a casat sentința Tribunalului București și a respins acțiunea reclamantului ca lipsită de interes, păstrând acordul-cadru. Din echipă au făcut parte avocații Sorin Toma și Călin Dragoman.

Pe partea de procedură, soluția obținută în acest dosar este importantă, pentru că reprezintă una dintre puținele ocazii când o instanță își retractează decizia anterioară pe motivul nesocotirii principiului priorității dreptului comunitar european, motiv special de revizuire prevăzut de art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ. Soluția respingerii ca inadmisibilă a intervenției accesorii fără verificarea posibilității efective a intervenientului de a cunoaște existența contestației în fața CNSC încalcă dreptul de acces la o cale de atac efectivă de care beneficiază o persoană care are un interes legat de obținerea unui contract de achiziție publică, astfel cum acest drept este garantat de Directiva 89/665/CEE. Menținerea acordului-cadru a reprezentat consecința firească a faptului că legalitatea procedurii de atribuire a fost ulterior stabilită cu putere de lucru judecat între cele două companii farmaceutice și Ministerul Sănătății”, subliniază counsel Simona Neagu.

Cercetarea legalității unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare într-o materie atât de specializată a impus analiza în detaliu a elementelor distinctive ale celor două vaccinuri și a permis o mai bună identificare a limitelor în care instanța poate cenzura deciziile autorităților contractante emise în implementarea direcțiilor de politică sanitar-imunologică. Deciziile pronunțate în acest litigiu oferă repere importante pentru interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 104 din Legea nr. 98/2016, precum și pentru stabilirea raportului dintre legalitatea procedurii de atribuire și încheierea valabilă a contractului de achiziție publică”, precizează Sorin Toma.

Practica de Litigii din cadrul Clifford Chance Badea are un nucleu de opt avocați seniori care colaborează strâns cu colegii din celelalte arii de practică ale firmei. Totodată, practica este pe deplin integrată în rețeaua globală de litigii și arbitraje Clifford Chance, lucrând pe proiecte globale complexe de litigii comerciale, restructurare și insolvență, arbitraje internaționale, infracțiuni economice și managementul crizei, precum și investigații de dreptul concurenței.

Autor:Victoria Preda
Foto: Pixabay.com/Clifford Chance Badea

 

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply