Get this Widget

Duminica Floriilor

1

Sărbătoarea Intrării Domnului în Ierusalim, care are loc în duminica dinaintea Învierii Domnului (a Sfintelor Paști), cunoscută și sub numele de Duminica Floriilor sau Duminica Stâlparilor, este prăznuită anul acesta de Biserica Ortodoxa la 21 aprilie.

Ierusalimul era centrul politic-religios al iudeilor. Tradiția biblică recunoaște în el cetatea lui Melchisedec și îl consideră așezat pe locul în care Avraam a adus jertfa sa. În urma stabilirii regelui David în Ierusalim, acesta va deveni centrul unității naționale iudaice.

Lăcaș al lui Dumnezeu, după ce Solomon, fiul regelui David, a construit aici Templul, acesta este Cetatea Sfântă, centrul spiritual al poporului evreu. A rămas astfel și după separarea celor două regate (Regatul Iudeei, care era constituit din zece din semințiile lui Israel și Regatul Israel, constituit doar din semințiile lui Iuda și Veniamin, în 933 i.Hr.).

În această cetate a venit Mântuitorul Hristos de bunăvoie ca să pătimească moarte de cruce pentru mântuirea lumii, spune arhimandritul Ilie Cleopa, vol. Predici la praznice împărătești (1996). Scopul Intrării Domnului în Ierusalim mai înainte de patima Sa cea mântuitoare a fost și acela de a împlini cele ce s-au scris pentru El de proorocul Zaharia, care spune: “Bucură-te foarte, fiica Sionului, veselește-te, fiica Ierusalimului, căci iată împăratul tău vine la tine, drept și biruitor, smerit și călare pe asin, pe mânzul asinei (Zaharia 9, 9)”. Pentru căci astăzi Hristos a venit cu slavă în Ierusalim.

Dar nu vine stând pe scaune de serafimi, nici purtat pe aripi de heruvimi, nici înconjurat de cete îngerești, cântând din trâmbițe, cum va veni la Judecata de apoi, ci vine smerit și călare pe un mânz de asin. Nu vine îmbrăcat în hlamida impărătească de purpură, nici cu coroană de aur pe cap, nici păzit de oști pământești, ci vine blând ca un Mântuitor, înconjurat de 12 ucenici galileeni și de o mare multime de credincioși: bătrâni, tineri, femei și mame cu copii în brațe, care, deși nu puteau vorbi, strigau înaintea Domnului aceste cuvinte: Osana întru cei de sus, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului (Matei 21, 9)“, arată părintele Cleopa în Predica la Duminica Floriilor.

În Ierusalim intra Hristos pentru a Se da de bunăvoie în mâinile cărturarilor și fariseilor, care căutau să-L omoare. De ai Săi a fost vândut și ei au insistat să fie condamnat la moarte prin decizia procuratorului din provincia romana Iudeea.

Două patimi grele și urâte stăpâneau mintea și inima arhiereilor, cărturarilor și fariseilor la intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim și anume: ura și zavistia, spune părintele Cleopa, identificând cele două patimi care au fost pricina suferințelor și morții Mântuitorului Hristos. Căci trebuie să se facă deosebirea între felul în care a fost primit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, în Ierusalim de cei credincioși și de mulțimea poporului, cu atâta bucurie și cinste. Și, apoi, cu câtă ură era urmărit de arhierei, de cărturari și farisei, care căutau să ascundă și să micșoreze slava, minunile și cinstea lui Hristos și în cele din urmă să-L omoare. Pentru că după minunea învierii lui Lazăr din Betania s-a hotărât uciderea Sa.

În Betania, Mântuitorul Hristos, ajuns după patru zile de la moartea prietenului sau Lazăr, a mers la mormântul acestuia și de față cu mulțimea l-a strigat să vină afară și acesta a ieșit, legat fiind cu fâșii de pânză, iar fața sa înfășurată cu mahrama.

Despre aceasta, Sfânta Evanghelie spune: “Deci, arhiereii și fariseii au adunat sinedriul și ziceau: Ce facem, pentru că Omul Acesta face multe minuni? Dacă-L lăsăm așa, toți vor crede în El și vor veni romanii și ne vor lua și țara și neamul (Ioan 11, 47-48). Și s-au sfătuit arhiereii și cărturarii, ca și pe Lazăr să-l omoare, căci din cauza lui mulți dintre iudei mergeau și credeau în Iisus (Ioan 12, 10-11)“.

Oamenii sinceri și credincioși care auziseră sau au fost de față la minunea făcută de Mântuitorul în Betania, cu învierea lui Lazăr, s-au mirat și s-au cutremurat de această înviere care era mai presus de minte și de gând. Din această pricină mulți au crezut că El este Mesia, Mântuitorul lumii, și când a intrat în Ierusalim, L-au primit cu mare bucurie, ieșind înaintea Lui cu stâlpari și ramuri de finic și strigând: “Osana, Fiul lui David, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus! (Matei 21, 9)“.

Începand cu ziua de Florii (Duminica Intrării în Ierusalim a Domnului) se intră în ultima săptămână a Postului Paștilor, numită Săptămâna Patimilor (Săptămâna Mare), în care creștinii se pregătesc să întâmpine marea sărbătoare a Învierii Mântuitorului Iisus Hristos. În această săptămână, de duminică și până vineri, se săvârșește slujba Deniilor, rânduieli de o mare frumusețe, care evidențiază momentele dramatice legate de Patimile și Jertfa Mântuitorului Iisus Hristos.

Autor: Ioana Galeș
Foto: Arhiva OZ

 

Facebook Comments

Share.

Un comentariu

  1. Pingback: Sfânta Marți - Ordinea Zilei

Leave A Reply