Get this Widget

Cum se calculează sporurile salariale în învățământ ?

0

Munca profesorilor este una dintre cele mai stresante, activitatea celor care lucrează în învățământ presupunând un efort susținut. Tocmai din acest motiv se impune acordarea unei serii de sporuri pentru condiții de muncă în învățământ.

 Sporul pentru pentru condiții de muncă vătămătoare

Regulamentul- cadru privind sporurile din învățământ, adoptat anul trecut de Guvern, stabilește faptul că valoarea sporului pentru condiții de muncă se stabileşte prin aplicarea unei cote procentuale asupra salariului de bază, cu valori cuprinse între 5 și 15% din salariul de bază, în funcție de criteriile specifice pentru fiecare categorie în parte și corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste locuri de muncă, cu respectarea prevederilor Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Sporurile pentru condiții de muncă se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, emise de către autoritățile abilitate în acest sens, pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

La stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă trebuie avute în vedere o serie de condiții, printre care existența concomitentă a mai multor factori de risc, durata de expunere la acţiunea acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului. De asemenea, vor fi luate în calcul condițiile de muncă ce implică un efort fizic mare în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații, praf, radiații, vapori, aburi, condițiile de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire, precum și structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă.

Nominalizarea personalului care beneficiază de acest spor este făcută de conducătorul ierarhic şi se aprobă de consiliul de administrație, cu consultarea organizațiilor sindicale afiliate la federațiile sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ sau a reprezentațiilor salariaților la nivel de unitate/instituție acolo unde nu există sindicate, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017.

Unităţile și instituțiile din sistemul de învăţământ sunt obligate să adopte măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la desfășurarea activităților în condiţii de muncă optime, în termen de cel mult 6 luni de la constatarea prin buletine de determinare a condițiilor  de muncă. De asemenea, unităţile/instituțiile din sistemul de învăţământ trebuie să efectueze periodic măsurători la locurile de muncă în timpul desfășurării activităților (aceste perioade nu pot fi mai mari de șase luni). În același timp, personalul care îşi desfăşoară activitatea în condiţii de muncă periculoase sau vătămătoare este supus examinărilor medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislaţiei în vigoare.

Acordarea sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare de muncă se face cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Cadrul legal privind acordarea acestui spor pentru condiții de muncă vătămătoare arată foarte bine pe hârtie, în practică însă lucrurile nu sunt lămurite nici astăzi, la mai bine de un an de la adoprarea acestui regulament.

Sporul de suprasolicitare neuropsihică

Mai mult, au intervenit în ultimele săptămâni o mulțime de controverse legate de un alt spor de care angajații din învățământ ar trebui să beneficieze. Este vorba despre sporul  de suprasolicitare neuropsihică .

În urma acestor controverse, Ministerul Educației Naționale a făcut următoarele precizări:

“Potrivit art. 16 din Anexa I, Capitolul I, lit. B, Reglementări specifice personalului didactic din învățământ din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, „pentru personalul didactic de predare din învăţământ se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică, de 10% din salariul de bază, începând cu data de 1 decembrie 2018”.

Potrivit prevederilor art. 99, alin. (2), alin. (4) și alin. (6)  din Legea educației naționale nr. 1/2011, „(2) unităţile conexe ale învăţământului preuniversitar sunt: Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională”.

Ca urmare, potrivit legii, se acordă sporul de suprasolicitare neuropsihică cadrelor didactice care predau cu normă întreagă sau parțială”.

Teoretic, și în cazul acestui spor reglementările par destul de clare pe… hârtie.  Dar cei care pot spune cu adevărat dacă beneficiază de acest spor sunt profesorii. Din acest motiv, îi rog pe cei care vor să facă lumină în legătură cu acest subiect să ne scrie pe adresa redacției ( redacție@ordineazilei.ro) sau pe Facebook-ul Ordinea Zilei. Ne dorim ca pornind de la opiniile profesorilor să dezvoltăm în articol referitor la salarizarea din învățământ și la condițiile reale în care lucrează angajații din acest domeniu.

Autor: Isabela Nicolescu
Foto: Arhiva OZ

 

 

 

 

 

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply