Get this Widget

Plata cu ora în sistemul de învățământ

0

Un ordin semnat de ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, aprobă Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, precum și pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat și unitățile conexe. 

Noile reglementări mențin formulele de calcul la fel ca în anii trecuți, reprezentanții Ministerului Educației susținând că veniturile profesorilor încadrați în regim de plată cu ora cresc în același ritm cu salariile, respectiv cu 25% mai mult față de începtul anului școlar precendent. 

Ca noutate, au fost incluse două categorii de personal care își vor desfășura activitatea în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente ocazionale. Astfel, vor fi remunerate în regim de plata cu ora următoarele activități:

  •  activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar care participă la inspecțiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de către inspectorul școlar din inspectoratul școlar;
  •  activitatea desfăşurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar-centre de perfecţionare.
Autor: Isabela Nicolescu
Foto: Pixabay.com

 

Facebook Comments

Share.

Leave A Reply