Get this Widget

UMF Cluj-Napoca introduce examenul clinic obiectiv structurat

0

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca introduce examenul clinic obiectiv structurat (OSCE), una dintre cele mai apreciate examinări la nivel internaţional.

OSCE (Examenul Clinic Obiectiv Structurat) este o examinare de tip hands-on, utilizată frecvent în medicină, mai ales în ţările occidentale, pentru a testa competenţele şi abilităţile clinice ale candidaţilor.

Specialiştii internaţionali în educaţie medicală consideră OSCE ca fiind o metodă didactică de examinare validă, reproductibilă, relevantă pentru practica medicală şi de o valoare excepţională în aprecierea competenţelor dobândite de studenţi, iar Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca doreşte să implementeze acest tip de examinare începând cu anul universitar viitor, asigurând astfel alinierea evaluării studenţilor şi a rezidenţilor la standardele internaţionale în domeniu“, a explicat decanul Facultăţii de Medicină, Anca Buzoianu.

Astfel, în perioada 22-23 octombrie 2018, Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca organizează o nouă sesiune de formare de formatori (Train the Teachers), în vederea introducerii examenului clinic obiectiv structurat (OSCE – Objective Structured Clinical Examination) la disciplinele clinice.

Lectorii programului sunt doi dintre cei mai renumiţi experţi în educaţie medicală din Europa, care au contribuit într-o măsură substanţială la implementarea OSCE în instituţiile din care provin, aflate pe primele locuri în Europa în ceea ce priveşte pregătirea pe care o asigură absolvenţilor lor: prof. dr. Günther Körmöcz de la Universitatea de Medicină din Viena şi prof. dr. Anders Sondén de la Karolinska Institutet din Stockholm.

Organizarea sesiunii de pregătire OSCE a fost posibilă datorită câştigării unei noi finanţări din Fondul de Dezvoltare Instituţională (FDI) 2018, prin proiectul “MEDQ – Studii medicale de calitate”, proiect condus de către decanul Anca Buzoianu.

Acest proiect vizează pregătirea unui număr de 70 de cadre didactice tinere de la disciplinele Medicină Internă şi Chirurgie ale Facultăţii de Medicină, pentru a putea implementa în facultate această metodă modernă de examinare a studenţilor şi rezidenţilor.

Fiecărui candidat la examenul OSCE i se cere să facă aceeaşi sarcină, în acelaşi interval de timp, iar fiecare staţie de examen este astfel concepută încât se concentrează pe o anumită competenţă clinică. Pentru notare se foloseşte o scală standardizată, care înregistrează ce se face corect şi ceea ce nu se face corect de către studentul/rezidentul examinat. Scopul final este standardizarea şi asigurarea transparenţei evaluării rezidenţilor şi studenţilor.

Autor: Sofia Filip
Foto: Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Facebook Comments

Share.

Leave A Reply