Get this Widget

Legislația privind vechimea în muncă

0

Prevederile art. 279  alin.1  și 2  din  Codul  Muncii republicat stabilesc că  vechimea în muncă stabilită  până la data de 31 decembrie 2010 se probează cu carnetul de muncă.

Începând cu  data de 01.01.2011,  conform  dispozițiilor  art. 7 alin 5 din H.G. nr.  907/2017 privind Registrul general de evidență a salariaților, la încetarea activității salariatului, angajatorii au obligația să  elibereze o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, precum și un extras din registru.

La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat, angajatorii sunt obligați să  elibereze  un extras din registru, datat și certificat pentru conformitate, sau o adeverință care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă și în specialitate, astfel cum rezultă din registru și din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării, conform art.7 alin.6 din H.G. nr. 907/2017.

În situația în care angajatorul se află în imposibilitatea de a elibera un extras din registru,  salariatul/fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de muncă eliberarea unui extras din registru din care să rezulte activitatea desfășurată la acesta, în calitate de salariat.

Inspectoratul teritorial de muncă în cauză eliberează un certificat revisal, potrivit H.G. nr.905/2017, pe baza unei cereri personale în acest sens, numai după achitarea tarifului de 20 lei/document, potrivit Legii nr.108/1999, pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii, republicată și Normativul cu tarifele pentru plata prestațiilor de servicii în domeniile de activitate ale Inspecției Muncii, aprobat prin Ordinul M.M.F.P.S.P.V. nr.826/2014,  în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Autor: Ioana Galeș
Foto: Arhiva Ordinea Zilei
Facebook Comments

Share.

Leave A Reply